Centrum Medyczne

no image Poradnia Otolaryngologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Centrum Medyczne "med-All". Ten podmiot kontroluje łącznie 17 placówek medycznych. Poradnia zlokalizowana jest w miejscowości Kraków, Ul. Budziszyńska 1, kod pocztowy 31-619. W tym mieście założono łącznie 290 poradni. Specjalizacja tej jednostki to laryngologia. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać nr 126 410 221.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...