Centrum Medyczne Nzoz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne - Gabinet Psychiatryczny

no image Gabinet Psychiatryczny jest jedną z placówek, którymi administruje Centrum Medyczne Nzoz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne. Ten świadczeniodawca nadzoruje łącznie 15 placówek medycznych. Poradnia zlokalizowana jest w miejscowości Kościan, Ul Nacławska 15, kod pocztowy 64-000. W tej miejscowości utworzono łącznie 56 poradni. Specjalizacja tej instytucji to leczenie psychiatryczne. W celu rejestracji należy zatelefonować na nr 065/512-02-20.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...