Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego W Horyńcu Zdroju - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

no image Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest jedną z poradni, którymi administruje Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego W Horyńcu Zdroju. Ten podmiot kontroluje łącznie 3 placówki medyczne. Poradnia usytuowana jest w miejscowości Horyniec-Zdrój, Ul Sanatoryjna 2, kod pocztowy 37-620. W tej miejscowości zarejestrowano łącznie 17 poradni. Specjalizacja tej instytucji to rehabilitacja ogólnoustrojowa. W celu rejestracji należy zatelefonować na numer 166 313 058.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...