Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe - Dzienny Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepełnosprawnych

no image Dzienny Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepełnosprawnych jest jedną z placówek, którymi zarządza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe. Ten podmiot nadzoruje łącznie 65 placówek medycznych. Poradnia zlokalizowana jest w miejscowości Kraków-Podgórze, Ul. Dygasińskiego 25, kod pocztowy 30-820. W tym mieście zarejestrowano łącznie 438 poradni. Specjalizacja tej jednostki to rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Jest ona czynna w godzinach: poniedziałek 07:00-15:00, wtorek 07:00-19:00, środa 07:00-15:00, czwartek 07:00-18:00, piątek 07:00-15:00. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać nr 126 580 814.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...