Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Olsztynie - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci

no image Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci jest jedną z placówek, którymi zarządza Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło W Olsztynie. Ten podmiot prowadzi łącznie 2 placówki medyczne. Poradnia położona jest w miejscowości Olsztyn, Ul. Żołnierska 27, kod pocztowy 10-560. W tej miejscowości utworzono łącznie 355 poradni. Specjalizacja tej placówki to rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać numer 89-533-05-32.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...