Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny - Poradnia Nefrologiczna Dzieci I Młodzieży

no image Poradnia Nefrologiczna Dzieci I Młodzieży jest jedną z placówek, którymi zarządza Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny. Ten podmiot kontroluje łącznie 45 placówek medycznych. Poradnia usytuowana jest w miejscowości Warszawa, Ul Marszałkowska 24, kod pocztowy 00-576. W tej miejscowości zarejestrowano łącznie 1109 poradni. Specjalizacja tej placówki to nefrologia dziecięca. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać numer 0225227400.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...