Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka - Poradnia Kardiochirurgiczna

no image Poradnia Kardiochirurgiczna jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Ten świadczeniodawca prowadzi w sumie 57 placówek medycznych. Poradnia usytuowana jest w miejscowości Katowice, Ul Medyków 16, kod pocztowy 40-752. W tej miejscowości założono w sumie 1298 poradni. Specjalizacja tej instytucji to kardiochirurgia. W celu uzyskania dalszych informacji należy zatelefonować na nr 322 071 718.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...