Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa - Dział (Pracownia) Fizjoterapii

no image Dział (Pracownia) Fizjoterapii jest jedną z placówek, którymi zarządza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa. Ten świadczeniodawca kontroluje w sumie 15 placówek medycznych. Poradnia położona jest w miejscowości Koniecpol, Ul Armii Krajowej 2, kod pocztowy 42-230. W tym mieście utworzono w sumie 25 poradni. Specjalizacja tej instytucji to fizjoterapia. W celu połączenia się z poradnią należy zatelefonować na numer 343 551 357.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...