Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Lublinie - Poradnia Ortopedyczna

no image Poradnia Ortopedyczna jest jedną z placówek, którymi administruje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Lublinie. Ten świadczeniodawca nadzoruje w sumie 53 placówki medyczne. Poradnia położona jest w miejscowości Lublin, Ul. Spokojna 3, kod pocztowy 20-074. W tym mieście założono w sumie 1555 poradni. Specjalizacja tej jednostki to badanie preluksacyjne. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać nr 815285595.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...