Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich W Chorzowie - Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

no image Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich W Chorzowie. Ten świadczeniodawca kontroluje w sumie 21 placówek medycznych. Poradnia zlokalizowana jest w miejscowości Chorzów, Ul. Strzelców Bytomskich 11, kod pocztowy 41-500. W tym mieście utworzono w sumie 308 poradni. Specjalizacja tej jednostki to badanie preluksacyjne. W celu uzyskania dalszych informacji należy zadzwonić pod nr 323 499 138.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...