Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Poradnia Endokrynologiczna

no image Poradnia Endokrynologiczna jest jedną z placówek, którymi zarządza Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ten podmiot nadzoruje łącznie 35 placówek medycznych. Poradnia położona jest w miejscowości Nisko, Ul. Wolności 54, kod pocztowy 37-400. W tej miejscowości utworzono łącznie 69 poradni. Specjalizacja tej placówki to endokrynologia ginekologiczna. Jest ona czynna w godzinach: poniedziałek 11:05-15:35, wtorek 11:05-15:35, środa 10:25-18:00, czwartek 11:05-15:35, piątek 11:05-15:35. W celu uzyskania dalszych informacji należy zatelefonować na nr 158 416 818.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...