Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza Sp Zoz W Tarnowie - Lecznictwo Ambulatoryjne - Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Endokrynologiczna

no image Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna Endokrynologiczna jest jedną z placówek, którymi administruje Szpital Wojewódzki Im. Św. Łukasza Sp Zoz W Tarnowie - Lecznictwo Ambulatoryjne. Ten świadczeniodawca kontroluje w sumie 56 placówek medycznych. Poradnia położona jest w miejscowości Tarnów, Ul. Lwowska 178A, kod pocztowy 33-100. W tej miejscowości założono w sumie 426 poradni. Specjalizacja tej instytucji to endokrynologia ginekologiczna. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać numer 146 315 741.

gra traktory

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...