Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne - Oddział Dzienny Rehabilitacji

no image Oddział Dzienny Rehabilitacji jest jedną z placówek, którymi administruje Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne. Ten świadczeniodawca prowadzi w sumie 137 placówek medycznych. Poradnia zlokalizowana jest w miejscowości Kraków-Śródmieście, Ul Kraków-Śródmieście 19, kod pocztowy 31-501. W tym mieście utworzono w sumie 554 poradnie. Specjalizacja tej jednostki to rehabilitacja ogólnoustrojowa. W celu uzyskania dalszych informacji należy wybrać nr 124 223 322.

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...