Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze W Lublinie - Poradnia Ortopedyczna Filia Nr 1

no image Poradnia Ortopedyczna Filia Nr 1 jest jedną z poradni, którymi zarządza Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze W Lublinie. Ten świadczeniodawca nadzoruje łącznie 30 placówek medycznych. Poradnia usytuowana jest w miejscowości Lublin, Ul. Nałęczowska 27, kod pocztowy 20-701. W tym mieście założono łącznie 1555 poradni. Specjalizacja tej instytucji to ortopedia i traumatologia narządu ruchu. W celu połączenia się z poradnią należy zadzwonić pod numer 815330034.

http://www.aptekanowa.co.uk/

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie jest jedną z poradni, którymi administruje Samodzielny Publiczny...

Poradnia Kardiologiczna jest jedną z poradni, którymi zarządza Samodzielny Szpital Wojewódzki Im Mikołaja Kopernika...